เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณานามโรงเรียนใหม่ว่า "สิริรัตนาธร"

อันมีความหมายว่า "โรงเรียนที่ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองเป็นมิ่งมงคล

 ------------------------------------

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแบบสี 

 

Download

 ------------------------------------------

 

 แบบขาว - ดำ

Download

 

 ------------------------------------------

 

 

 

 

edit @ 27 Jan 2014 14:55:11 by '๓' l[a]tte '๓'

edit @ 27 Jan 2014 15:25:19 by '๓' l[a]tte '๓'

edit @ 8 Jun 2015 12:17:30 by '๓' l[a]tte '๓'

edit @ 16 Feb 2017 15:01:32 by \'๓\' l[a]tte \'๓\'

edit @ 16 Feb 2017 15:06:29 by \'๓\' l[a]tte \'๓\'

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (49.230.188.147|49.230.188.147) on 2014-11-25 23:12